Cumplimiento ambiental

Inicio » Cumplimiento ambiental

ACOMPLIMENT AMBIENTAL D'IBERTRAC 2021 - 2022

Ibertrac, S.L. per tal de minimitzar els seus impactes ambientals associats a la seva activitat de control de plagues a tercers, incorpora un sistema de gestió mediambiental basat en la norma de referència ISO 14001.

Anualment la companyia es planteja objectius per minimitzar l’impacte dels aspectes més significatius.

A continuació presentem alguns dels resultats:

La comparació amb 2020 s’ha d’agafar amb precaució perquè va ser una any molt atípic per la situació pandèmica de COVID-19.